Rozprávky z rozhlasového klobúka III
/ výstava

09. 05. 2022 – 31. 05. 2022
Apolin

Výstava výtvarných objektov scénografov Katedry bábkarskej tvorby Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave na motívy predchádzajúcich ročníkov rozhlasových titulov festivalu Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe.