: cena Zázračný oriešok

1. KATEGÓRIA
MONOLOGICKÉ
ROZPRÁVKY

Cena detskej poroty
za najlepšiu monologickú rozprávku (predstaviteľovi rozhlasovej realizácie a vydavateľovi knižnej predlohy)

Cena odbornej poroty
za najlepšiu monologickú rozprávku (tvorcom rozhlasovej realizácie – autorovi, dramaturgovi, režisérovi, zvukovému majstrovi a vydavateľovi knižnej predlohy)

2. KATEGÓRIA
ROZPRÁVKOVÉ
HRY

Cena detskej poroty za najlepšiu rozprávkovú hru (predstaviteľovi rozhlasovej realizácie a vydavateľovi knižnej predlohy)

Cena odbornej poroty za najlepšiu rozprávkovú hru (tvorcom rozhlasovej realizácie – autorovi, režisérovi, dramaturgovi, zvukovému majstrovi, hudobnému dramaturgovi a vydavateľovi knižnej predlohy)

3. KATEGÓRIA
ROZHLASOVÉ HRY PRE RODINU

Cena detskej poroty za najlepšiu rozhlasovú hru pre rodinu (predstaviteľovi rozhlasovej realizácie a vydavateľovi knižnej predlohy)

Cena odbornej poroty za najlepšiu rozhlasovú hru pre rodinu (tvorcom rozhlasovej realizácie – autorovi, režisérovi, dramaturgovi, zvukovému majstrovi, hudobnému dramaturgovi a vydavateľovi knižnej predlohy)