: piatok 20. mája 2022

9.00 h

Ako sa hus vyparádila

Divadelné predstavenie. Účinkuje Divadlo Jána Palárika v Trnave. Rozprávka o husi, ktorá sa až príliš zamerala na svoj vzhľad, nás učí nachádzať krásu v každom človeku a poukazuje na to, že porovnávať sa s ostatnými sa nikdy nevypláca. Inscenácia inšpirovaná krátkou bájkou V. G. Sutejeva v sebe nesie prvky činoherného a bábkového divadla. Hrajú: Petra Blesáková, Vanesa Hagyungová a Sidónia Féderová; text, réžia: Zuzana Hurová; kostýmy, scéna, bábky: Anna Mihoková; hudba: Juraj Bielik. / Mestská knižnica, Školská 19

9.30 h

Poraď si s Evou Pribylincovou

Zábavná detská súťaž, v ktorej si deti musia poradiť s bežnými i menej bežnými krízovými situáciami. / Piešťanské informačné centrum, Pribinova 2

10.00 h

V krajine rozhlasových rozprávok

Prezentácia víťazných titulov predchádzajúcich ročníkov festivalu. Účinkujú Jozef Lenhart, Barbora Krajč Zamišková a Martin Kollár. / ZŠ s MŠ kardinála A. Rudnaya, Považany 216

10.00 h

Túlavý braček na festivale

Čítanie a divadelné predstavenie. Účinkujú Toňa Revajová, Vlado Král, Magdaléna Fazekašová a Patrícia Sopkovičová. / ZŠ Veľké Kostoľany

10.15 h

Tvorcovia deťom

Čítanie a počúvanie rozprávok Kristy Bendovej. Účinkujú Zuzana Kronerová, Milica Matejková a Kristína Sviteková. / Mestská knižnica, Školská 19

11.00 h

Čo by bolo, keby sme žili v rozprávke

Verejná nahrávka programu Rádia Junior s rozhlasovým škriatkom Breptíkom a redakciou rádia, ktoré ako jediné zamestnáva ozajstnú rozprávkovú bytosť. Okrem ozajstného škriatka stretnete aj ozajstného spisovateľa a zaspievate si s ozajstným hudobníkom. Rozprávkový kvíz preverí vaše rozprávkové vedomosti a možno spoločne vytvoríme aj celkom novú rozprávku. / Mestská knižnica, Školská 19

15.00 h

Rozprávkoví hrdinovia v kúpeľoch

Literárno-výtvarné workshopy na motívy knižných a rozhlasových rozprávok.  / Kúpele Smrdáky

17.00 h

WORKSHOP textilnej ilustrácie

Tvoríme si textilný obrázok s tvorcom animovaných filmov a autorom knihy „Rok dobrých správ“ Martinom Smatanom. Z textilu vytvoril celý animovaný film Šarkan, ktorý siahal po študentskom Oscarovi, a rovnaký postup využil aj pri ilustrovaní knihy. Na podujatie je potrebné sa vopred prihlásiť. / Kultúrne centrum ARTA, Ateliér voľnej tvorby Kollárova 2