: autori rozhlasovej verzie

Dana Garguláková

(1954)

Scenáristka, dramaturgička

Vyštudovala odbor filmová a televízna dramaturgia a scenáristika na VŠMU. Bola dlhoročnou dramaturgičkou Slovenskej televízie, v súčasnosti RTVS. Pripravovala hrané rozprávky a filmy pre deti, seriály (Kolonáda I.II., Inšpektor Max) a koprodukčné filmy pre dospelých (Učiteľka, Piata loď, Čiara). Autorsky pripravila niekoľko desiatok televíznych rozprávok, spolupracovala na seriáloch Ordinácia v ružovej záhrade, Obchod so šťastím, Ulica. Pre Slovenský rozhlas napísala okrem iných aj adaptácie rozprávok Pinocchio a Palculienka, ktoré boli ocenené na festivale Zázračný oriešok. Je tiež dlhoročnou spoluautorkou rozhlasových seriálov Králikovci a Život s vôňou vanilky. Ako členka odborných porôt sa pravidelne zúčastňuje domácich aj medzinárodných televíznych a rozhlasových festivalov. Za svoju autorskú a dramaturgickú činnosť získala niekoľko ocenení.

Daniel Hevier

(1955)

Básnik, prozaik, dramatik, scenárista, textár, výtvarník a autor literatúry pre deti a mládež

Vyštudoval slovenský jazyk a estetiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Pracoval ako redaktor v Slovenskom rozhlase a ako šéfredaktor vo vydavateľstve Mladé letá. Je zakladateľom vydavateľstva HEVI. Debutoval v roku 1974 zbierkou poézie Motýlí kolotoč. Odvtedy vydal desiatky kníh, poéziu, prózu, eseje, básne pre deti, rozprávky, preklady, autorské antológie pre dospelých i deti. Viaceré jeho knihy boli preložené do cudzích jazykov. Za svoju básnickú zbierku Vianočná pošta, ako aj výrazné podnety a aktivity v oblasti rozvoja čítania detí a mládeže získal Cenu ministra kultúry za rok 2011. Je držiteľom ceny Krištáľové krídlo za rok 2016 v kategórii publicista a literatúra za knihu Tajné dejiny bielej kaligrafie.

Barbora Kardošová

(1969)

Spisovateľka, scenáristka a dramaturgička

Vyštudovala filmovú a televíznu scenáristiku a dramaturgiu na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Je autorkou kníh pre dospelých Šialene milovaná (2000), Anjeli nespia (2005), Sladko v ústach (2009), Vydať sa a zomrieť (2011), Medium love – Láska ako stejk (2012) a 33 prípadov Kristy B. (2016). Okrem tvorby pre dospelých sa venuje aj písaniu kníh pre deti. V roku 2015 jej vyšla kniha Traja kamoši a fakticky fantastický bunker. O rok neskôr nasledovalo jej pokračovanie pod názvom Traja kamoši a fakticky fantastický poklad. Knižka získala ocenenie Najkrajšia detská kniha jesene 2016. Obe ilustrovala Katarína Slaninková.

Tomáš Repčiak

(1972)

Spisovateľ, básnik, publicista, humorista

Ako autor publikoval vo viacerých významných literárnych periodikách (Dielňa Nového slova, Dotyky, Literárny týždenník, Literárne kroky). Svojimi textami prispel do zborníkov Pánska jazda, Presýpacie more či Posúvanie. V Slovenskom rozhlase uviedol autorský rozhlasový kabaret Pánska jazda a zábavnú reláciu Vlak. Knižne debutoval zbierkou krátky humorných próz s názvom Zo života Karčiho Vešeľaka (2013), nasledovali básnické zbierky Na krok od raja (2013), Robte cirkus! (2014), Na vydaj (2015) a Zobrané z PC (2018).

Štefan Timko

(1975)

Scenárista, dramaturg a vysokoškolský pedagóg

Vyštudoval scenáristiku a dramaturgiu na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave (2000). Doktorandské štúdium interne absolvoval v Ústave literárnej a umeleckej komunikácie Filozofickej fakulty UKF v Nitre (2011). Pracoval ako dramaturg v Slovenskom rozhlase v Košiciach (2001 – 2006), prednášal rozhlasovú tvorbu na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici (2007 – 2010). V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Ústave stredoeurópskych jazykov a kultúr Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre, kde sa venuje predovšetkým stredoeurópskej kinematografii, teatrológii a populárnej kultúre. Okrem tvorby odborných textov sa podieľa na príprave rozhlasových dramatických, detských i zábavných programov. Za svoju autorskú a dramaturgickú rozhlasovú činnosť získal viacero ocenení (Verš, Dráma, Rozhlasová žatva, Zázračný oriešok, prémie Literárneho fondu a iné).