: cena LIC – cena Márie Ďuríčkovej

Cena Literárneho informačného centra (LIC) je určená autorovi v oblasti detskej tvorby za významný umelecký prínos. LIC udeľuje Cenu Márie Ďuríčkovej Ľubomírovi Feldekovi za jedinečný umelecký prínos v oblasti literatúry pre deti a mládež. Osobitne za generačný manifest literatúry detského aspektu, za prelomový prínos do vývinu modernej básnickej tvorby pre deti a za virtuóznu a hravú improvizáciu slovenskej ľudovej rozprávky.

Ľubomír Feldek

(1936)

Básnik, prozaik, dramatik a prekladateľ

Vyštudoval Vysokú školu pedagogickú v Bratislave (odbor slovenský jazyk a literatúra). Už počas vysokoškolského štúdia začal pracovať ako redaktor vo vydavateľstve Mladé letá, z ktorého však v roku 1958 musel odísť. Jeho veršovaná rozprávka Hra pre tvoje modré oči bola v roku 1959 z ideologických dôvodov zošrotovaná. Následne pracoval v závodnom časopise Tesla Orava v Nižnej na Orave. Po redakčnej práci sa v rokoch 1961 – 1973 začal venovať naplno písaniu a bol spisovateľom v slobodnom povolaní. Debutoval v roku 1961 zbierkou poézie Jediný slaný domov. Nasledovali diela Kriedový kruh (1970), Paracelsus (1973), Dvaja okolo stola (1976), Poznámky na epos (1980).
Okrem pôvodnej tvorby sa začal odborne venovať aj knižným prekladom a stal sa z neho významný prekladateľ anglického autora Williama Shakespeara (do slovenského jazyka preložil diela ako Romeo a Júlia, Hamlet, Trojkráľový večer, či Sen svätojánskej noci). Neskôr pôsobil ako vedúci redaktor pôvodnej a prekladovej poézie vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ a súčasne ako dramaturg Poetického súboru Nová scéna v Bratislave.
Okrem písaniu pre dospelých a umeleckému prekladu sa venuje aj tvorbe pre deti, tu možno spomenúť jeho diela ako Hra pre tvoje modré oči (1959, 2021), O hluchej babke a vnúčikovi Zlatúšikovi (1967), Stratený zverinec (1968), Kuchárska kniha pre deti (1968), Modrá kniha rozprávok (1974), Veselý album zvierat (1979), Zelená kniha rozprávok (1983), Zelené jelene (1968, 2002), Veľká kniha slovenských rozprávok (2003), Modrozelená kniha rozprávok (2003), Čiernobiela kniha rozprávok (2011), Uspávanka pre Martinka (2012) či Veľká kniha európskych rozprávok (2017).
To, že Ľubomír Feldek je všestranný autor, ktorý sa orientuje na mnohé žánre, dokazujú aj jeho odborné publikácie Na písme zostalo (2012) a Ťahák z dejín slovenskej literatúry (2013), či zbierky fejtónov, ktoré vyšli súborne v publikáciách Keď vládzeš ísť, aj keď musíš nadísť (2011) a Porcelánový pavilón (2014).
Je držiteľom ceny Ivana Kraska za debut Jediný slaný domov (1961), titulu Zaslúžilý umelec (1979), laureátom ceny Krištáľové krídlo (2007) v kategórii literatúra a publicistika a ceny Ministerstva kultúry SR 2014 za výnimočný prínos v oblasti pôvodnej literatúry a prekladovej tvorby.