: festivalová porota

Súťažné tituly v každej kategórii hodnotia dve poroty, odborná a detská.

Odborná porota

Odborná porota pozostáva z odborníkov v danej oblasti a má 9 členov. Na základe počúvania hodnotí všetkých 18 súťažných titulov a určí víťazné tituly vo všetkých troch kategóriách. Členov všetkých porôt menuje Mesto Piešťany v spolupráci s RTVS. Nie je prípustné, aby člen poroty bol akoukoľvek formou osobne zúčastnený na súťažnom titule (ako autor, interpret, realizátor, editor a pod.).

Členovia odbornej poroty

Ivica Franeková / organizátorka medziodborových a vzdelávacích aktivít pre deti a mládež
Adam Hanuljak / filmový a rozhlasový režisér
Ľubica Kepštová / poetka, literárna kritička, redaktorka
Tomáš Končinský / dramaturg, scenárista, spisovateľ
Gabriela Magalová / vysokoškolská pedagogička, spisovateľka
Katarína Moláková / producentka, dramaturgička a scenáristka
Ivana Papcunová / pedagogička
Zuzana Štelbaská / spisovateľka, dramaturgička
Vanda Rozenbergová / spisovateľka, výtvarníčka

Tajomníčka odbornej poroty:

Alena Rumanovská / RTVS

Detská porota

Detská porota je zložená zo 45 detí a skladá sa zo zástupcov detských čitateľov Mestskej knižnice mesta Piešťany. Pracuje v troch skupinách. Každá skupina hodnotí súťažné tituly na základe počúvania svojej súťažnej kategórie a určí jej víťazný titul.

Tajomníčka detskej poroty:

Rozália Vlasková / RTVS