19 mesiacov
/ výstava

02. 05. 2022 – 28. 05. 2022
Dom umenia Piešťany

Výstava 19 mesiacov predstavuje výber z prác študentov Ateliéru ilustrácie VŠVU, ktoré boli realizované počas predchádzajúceho obdobia pandémie Covid-19. Študenti výtvarne reagovali na pocit izolácie, straty kontaktov, osobnej i spoločenskej neistoty. Každý sa s tým vyrovnal svojim spôsobom – niekto humorom, nadsázkou, iný útekom do fantázie, alebo abstraktnej krajiny, pričom použil rôznorodé techniky – od klasickej kresby, cez umeleckú grafiku až po digitálnu ilustráciu.