: Ivona Březinová

Ivona Březinová

(1964)

Spisovateľka, pedagogička

Vyštudovala Pedagogickú fakultu Univerzity J. E. Purkyně, odbor český jazyk a dejepis. Na Katedre bohemistiky pôsobila ako odborná asistentka a získala tam aj doktorát z pedagogických vied v odbore český jazyk a literatúra. Ako vysokoškolská pracovníčka sa venovala výskumu českej literatúry 19. a začiatku 20. storočia a literatúre pre deti a mládež. Od roku 1982 je členkou IBBY a od roku 1999 členkou Obce českých spisovatelů. Je autorkou množstva kníh pre deti ako napríklad Lentilka pro dědu Edu (2012), Adélka a zlobidýlko (2014), Danda má hlad (2014), Nausika, dívka z Knossu (2015), Deník vodnice Puškvory (2016), Ťapka, kočka sťehovavá (2017), Ňouma z Áčka (2018), Řád sladkého sněhuláka (2019) či Útek Krišpína N. (2019). Viaceré z jej kníh boli preložené aj do slovenského jazyka.